Meštrovićeve crikvine nalaze se u blizini same Galerije Meštrović, ali tik uz more. 1939. godine Ivan Meštrović i njegov brat Petar kupili su Kaštelet Capogrosso s namjerom da ga prenamijene. Istočni dio kompleksa predviđen je za stanovanje, mada se u njemu nalazi crkvica Gospe od Dobroga Savjeta. Zapadni dio kompleksa je Ivan Meštrović pretvorio u izložbeni prostor, a u glavnoj izložbenoj dvorani (današnjoj crkvici sv. Križa) izložio je drvene skulpture s motivima iz života Isusa Krista.

Ivan Meštrović protivnik je uvriježenog naziva Kaštelet za ovu sakralno – umjetničku cjelinu. Osim postojeće crkvice Gospe od Dobroga Savjeta i novoizgrađene crkvice sv. Križa, smatrao je da na tom zemljištu postoje ostatci starih crkava – Crikvine, a taj naziv navodi i u svojoj darovnici.